KPSS’de Hangi Konudan Kaç Soru Çıkıyor?
Kampüs Kılavuzu Tarih 15 May, 2012 Saat 10:43 PM | Kategori: KPDS&KPSS | Yorum: 0 Yorum
KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI

GENEL YETENEK 60

1) TÜRKÇE %50 30

a) SÖZCÜK BİLGİSİ %5 3
b) DİL BİLGİSİ %10 6
c) ANLATIM ÖZELLİKLERİ %5 3
d) OKUDUĞUNU ANLAMA %30 18

2) MATEMATİK %50 30

a) SAYILARLA İŞLEM YAPMA %10 6
b) MATEMATİKSEL İLİŞKİLERDEN YARARLANMA %10 6
c) PROBLEM ÇÖZME %20 12
d) TEMEL GEOMETRİ BİLGİLERİNDEN YARARLANMA %5 3
E) TABLO, GRAFİK OKUMA VE YORUMLAMA %5 3

GENEL KÜLTÜR 60

1) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ %40 24

a) 3.SELİM ve TÜRK İNKILABINI HAZIRLAYAN ETKENLER %5 3
b) ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI %10 6
c) ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI %15 9
d) ATATÜRK DÖNEMİ: İÇ OLAYLAR VE DIŞ POLİTİKA %10 6

2) TÜRKİYE COĞRAFYASI %30 18

a) TÜRKİYE’NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ %5 3
b) TÜRKİYE’NİN BEŞERİ ÖZELLİKLERİ %5 3
c) TÜRKİYE’NİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ %20 12

3) TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ %15 9

a) HUKUK BAŞLANGICI, GENEL KAMU HUKUKU, DEVLETLER HUKUKU %5 3
b) ANAYASA %5 3
c) İDARE %5 3

4) TÜRKİYE VE DÜNYA İLE İLGİLİ GENEL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR %5 3

5) TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ %10 6

a) SELÇUKLULAR VE ÖNCEKİ DÖNEM (OSMANLI’LAR ÖNCESİ) %5 3
b) OSMANLILAR DÖNEMİ %5 3

EĞİTİM BİLİMLERİ 120

1) EĞİTİM PSİKOLOJİSİ %50 60

 

a) GELİŞİM PSİKOLOJİSİ %10 12
b) ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ %25 30
c) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME %15 18

2) PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM %35 42

a) PROGRAM GELİŞTİRME %10 12
b) ÖĞRETİM METOTLARI %25 30

3) REHBERLİK %15 18

Kpssde soruların soru sayılarını kaç sorunun çıktığını buradan bu tablodan görebilirsiniz…
KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Türkçe  % 50 30 soru
Sözcük Bilgisi  % 5 3 soru
Dil Bilgisi  % 10 6 soru
Anlatım Özellikleri  % 5 3 soru
Okuduğunu anlama  % 30 18 soru
Matematik  % 50 30 soru
Sayılarla İşlem Yapma  % 10 6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma  % 10 6 soru
Problem Çözme  % 20 12 soru
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama  % 5 3 soru
Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma  % 5 3 soru

KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  % 40 24 soru
III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler  % 5 3 soru
Ulusal Kurtuluş Savaşı  % 10 6 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları  % 15 9 soru
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika  % 10 6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri  % 10 6 soru
Selçuklular ve önceki dönem  % 5 3 soru
Türkiye Coğrafyası  % 30 18 soru
Türkiye’nin fiziki Özellikleri  % 5 3 soru
Türkiye’nin beşeri özellikleri  % 5 3 soru
Türkiye’nin ekonomik özellikleri  % 20 12 soru
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular  % 5 3 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi  % 15 9 soru
Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku  % 5 3 soru
Anayasa Hukuku  % 5 3 soru
İdare hukuku  % 5 3 soru

KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı (120 soru)

1) Eğitim Psikolojisi %50 2) Program Geliştirme ve Öğretim %35
   a) Gelişim Psikolojisi %10    a) Program Geliştirme %10
   b) Öğrenme Psikolojisi %25    b)Öğretim Metotları %25
   c) Ölçme-Değerlendirme %15 3) Rehberlik %15

kpss lise + önlisans sınav konu dağılımları

GENEL YETENEK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

KPSS’de Genel Yetenek Sınavı 75 soruluk bir sınavdır. Bu sınavda 37 soruluk Türkçe ve 38 soruluk Matematik testi bulunmaktadır. Matematik testinin içerisinde her yıl 3 veya 4 tane Geometri sorusu da bulunmaktadır.

KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin en çok zorlandığı bölüm Matematik sorularıdır.

TÜRKÇE (Toplam 37 soru geliyor)

-Sözcükte Anlam
-Cümlede Anlam
-Paragraf
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri
-Anlatım Bozukluğu

MATEMATİK(Toplam 34-35 soru geliyor)

-Sayılar (Doğal sayılar, Tam sayılar, Kesirli Sayılar, Irasyonel Sayılar)
-Üslü Sayılar
-Köklü Sayılar
-Bülünebilme, OBEB ,OKEK
-Sıralama, Basit Esitsizlikler, Mutlak Değer
-Çarpanlara Ayırma
-Oran Orantı
-Denklem Sistemleri
-Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, İşçi-Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Faiz, Karışım, Hız)
-Kümeler
-İşlem
-Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık
-Grafik ve Tablo okuma

GEOMETRİ(Toplam 3-4 soru geliyor)

-Açılar
-Çokgenler
-Çember, Daire
-Analitik Geometri
-Katı Cisimler

GENEL KÜLTÜR  SINAVI KONU BAŞLIKLARI

KPSS’de Genel Kültür Sınavı 75 soruluk bir sınavdır.Bu sınavda 37 soruluk Tarih , 23 soruluk Coğrafya ve 15 soruluk Vatandaşlık-Anayasa-Güncel konular testi bulunmaktadır.

KPSS’de sınava hazırlanan öğrencilerin Genel Yetenekte çok zorlandığı bölüm Türk-İslam-Osmanlı Kültür ve Uygarlıkları ile ilgili sorulardır.

TARİH (Toplam 37 soru geliyor)

-İslam Öncesi Türk Devletleri
-Türk-İslam Tarihi
-Osmanlı Tarihi
-Osmanlı Devletinin Duraklama Devri
-Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi
-Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
-Kurtuluş Savaşının Hazırlık Aşaması
-Kurtuluş Savaşını Askeri Aşaması(Cepheler)
-Türk İnkılapları ve Yeniden Yapılanma Dönemi
– II.Dünya Savaşı ve Sonrası

TÜRKİYE COĞRAFYA(Toplam 23 soru geliyor)

-Coğrafi Konum
-Türkiye’de yeryüzü şekillerinin oluşumu
-Türkiye’nin  Akarsuları
-Türkiye’nin İklimi
-Türkiye’nin Bölgeleri(Beşeri – Ekonomi – Madenler v.b.)

VATANDAŞLIK(Toplam 15 soru geliyor)

-İnsan Toplum İlişkileri ve Toplumsal Kurallar
-Devlet ve Demokrasi
-İnsan hakları ve Uluslararası Kuruluşlar
-Anayasa, İdare Hukuk, Milli Güvenlik, Ekonomi


824 Okunma

Yorumunuzu Bırakın

Bu Konuya Hiç Yorum Yapılmamış. Ilk Yorumu Siz Yapın9 − = 3